น้ำสกัดเข้มข้น MIRACLE BROTH™

ดร.แมกซ์ ฮูเบอร์ เชื่อว่าทะเลคือแหล่งทรัพยากรอันมหัศจรรย์
และสาหร่ายทะเลที่เขาสนใจเป็นพิเศษนั้นก็มีความสามารถอย่างไม่จำกัด
ในการฟื้นบำรุงผิว และความทรงประสิทธิภาพในการกักเก็บความชุ่มชื้น
ของสาหร่ายทะเลชนิดนี้ เป็นเสมือนพันธกิจ และความหวังครั้งยิ่งใหญ่ของเขา


เขาเก็บเกี่ยวสาหร่ายซีเคลป์ด้วยมือ และเลือกใช้ส่วนผสมที่เรียบง่ายอย่างแร่ธาตุ และส่วนผสมจากธรรมชาติต่างๆ มาผ่านกระบวนการหมักบ่มทางชีวภาพ
ภายใต้การผสมผสานพลังแสงและเสียง เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงาน
ของส่วนผสมดังกล่าวในการมอบคุณค่าแห่งการฟื้นบำรุงผิว
จนได้น้ำสกัดเข้มข้น Miracle Broth™ อันทรงประสิทธิภาพ


น้ำสกัดเข้มข้น Miracle Broth™ ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญของผลิตภัณฑ์ลาแมร์ทุกชิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนผสมทั้งหมด