LA MER

BLUE HEART

มหาสมุทร ดินแดนลึกลับล้ำค่าด้วยทรัพยากรทางทะเลที่เราต้องส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป ผืนน้ำแห่งนี้เป็นทั้งแรงบันดาลใจและความหวังของมนุษยชาติ ร่วมอนุรักษ์โลกใต้สมุทรนี้กับลาแมร์ให้คงอยู่ เพื่อให้ความมหัศจรรย์ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่จะยังคงดำเนินต่อไป

OUR MISSION
ลาแมร์มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลที่มีอยู่ทั่วโลก ด้วยการสร้างการตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ท้องทะเล รวมถึงได้ให้การสนันสนุนโครงการอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลกผ่านกองทุน La Mer Blue Heart Oceans Fund เพื่อรักษาท้องทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม ให้คนรุ่นหลังได้พึ่งพาอาศัยและได้ชื่นชมในความงามของทรัพยากรที่ล้ำค่าแห่งนี้ต่อไป

ร่วมกันสนับสนุนการอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลก

LA MER
BLUE HEART

O C E A N S  F U N D

ในปี 2017 ลาแมร์ได้ก่อตั้งกองทุน La Mer Blue Heart Oceans Fund ขึ้น เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของ La Mer Blue Heart Oceans Fund ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงให้การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์มหาสมุทรอื่นๆ ที่กระจายอยู่ทั่วโลกอีกด้วย

TOGETHER WE CREATE RIPPLES OF GOOD

ในแต่ละปีพนักงานของลาแมร์ทั่วโลกจะร่วมกันทำความสะอาดชายฝั่งและหาดทรายในท้องถิ่น เพื่อช่วยปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล พร้อมรักษาสายสัมพันธ์ที่สวยงามระหว่างมนุษย์กับท้องทะเลให้คงอยู่ เรารู้ดีว่าแม้จะเป็นเพียงการกระทำเล็กๆ แต่สิ่งนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุด

OUR BLUE HEART EFFORTS
2018

กองทุน La Mer Blue Heart Oceans Fund ให้การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในหมู่เกาะ Azores ประเทศเกรเนดาและทะเลในแถบจีนตะวันออก

2017

ลาแมร์จัดตั้งกองทุน La Mer Blue Heart Oceans Fund เพื่อเป็นอีกช่องทางในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลก

2016
ลาแมร์จับมือกับนักอนุรักษ์มหาสมุทรอาสาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคทั่วโลกร่วมกันแบ่งปันถึงแรงบันดาลใจที่พวกเขาได้รับจากมหาสมุทรโดยผ่าน #LaMerBlueHeart
2015

ลาแมร์ให้การสนับสนุน National Geographic Society Emerging Explorers ชุมชนนักสำรวจรุ่นใหม่สองกลุ่ม ที่มุ่งมั่นในการศึกษาวิจัยความยั่งยืนของมหาสมุทรและ biofluorescence หรือการวาวแสงทางชีวภาพของสัตว์ทะเล

2014

ลาแมร์เริ่มต้นความร่วมมือกับ National Geographic Society เป็นเวลาสามปี เพื่อช่วยสนับสนุนโครงการนักสำรวจรุ่นใหม่

2013
ลาแมร์ได้ร่วมงานกับนักสำรวจมหาสมุทรผู้มีชื่อเสียง ดร. ซิลเวีย เอิร์ล ผู้ทุ่มเทเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ทะเล และเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
OUR LATEST

COMMEMORATING

THE SEA,

OUR LIVING MUSE

ความรักที่เรามีต่อมหาสมุทรถูกนำมาถ่ายทอดลงบนกระปุก Creme de la Mer รุ่น Limited-Edition Blue Heart ผ่านภาพวาดอันสวยงามของสาหร่ายซีเคลป์และปะการังที่อยู่ใต้ผืนน้ำ ดีไซน์ล้ำค่านี้ที่มาพร้อมกับคุณประโยชน์ของความชุ่มชื้นที่มอบผิวเปล่งประกาย แลดูสุขภาพผิวดี

 

ทุกการสั่งซื้อ Blue Heart Creme de la Mer ไม่มีผลต่อยอดการบริจาคเพื่อการกุศลของลาแมร์