ฝ่ายบริการลูกค้า
CALL

วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 -18.00 น

โทร 02-6246099

นโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่อัพเดทล่าสุด: 4 เมษายน 2020

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ลาแมร์ ไทยแลนด์์

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อท่านได้ให้ไว้ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ ร้านค้า หรือไซต์ของเราแห่งใดแห่งหนึ่ง บนฐานข้อมูลของโซเชียลมีเดียของเรา หรือในการจัดงานคราวใดคราวหนึ่งของเรา เรายังรวบรวมข้อมูลบางอย่างด้วยวิธีการอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้อีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน

โปรดคลิกที่ลิงค์ตัวใดตัวหนึ่งข้างล่างนี้ เพื่อข้ามไปอ่านข้อที่ระบุไว้


1. ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อท่านได้ให้ไว้ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ ร้านค้า หรือไซต์ของเราแห่งใดแห่งหนึ่ง บนฐานข้อมูลของโซเชียลมีเดียของเรา หรือในการจัดงานคราวใดคราวหนึ่งของเรา เรายังรวบรวมข้อมูล บางอย่างด้วยวิธีการอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้อีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน

2. ข้อมูลที่ท่านให้

ท่านอาจเลือกวิธีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้หลายวิธี เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมในข้อเสนอ หรือการส่งเสริมการขาย หรือเมื่อท่านทำการ ซื้อสินค้าบนไซต์ ที่เคาน์เตอร์ หรือในร้านค้าของเรา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจจัดให้แก่เรานั

 • ข้อมูลในการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมลล์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น)ย่างอื่นให้แก่ท่าน
 • อายุและวันเกิด่าน
 • เพศ
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • ตอบคำถามของท่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรชำระเงินของท่าน วันหมดอายุ ที่อยู่สำหรับการส่งมอบ และที่อยู่สำหรับการส่ง ใบเรียกเก็บเงิน)
 • ความสนใจในการดูแลรักษาผิวของท่าน
 • ข้อมูลในการติดต่อสำหรับเพื่อน หรือบุคคลอื่นที่ท่านประสงค์จะให้เราติดต่อ

3. วิธีการที่เราใช้ข้อมูล

เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านจัดให้ ในการ

 • ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย หรือการสื่อสารอย่างอื่นให้แก่ท่าน
 • ให้บริการแก่ท่าน
 • ดำเนินการในเรื่องธุรกรรมการชำระเงินของท่าน
 • สร้างและจัดการกับบัญชีออนไลน์ของท่าน
 • ตอบคำถามของท่าน
 • สื่อสารกับท่านและจัดการเรื่องการมีส่วนร่วมของท่านในเรื่องงานพิเศษ การแข่งขัน การชิงรางวัล โครงการ การสำรวจ และข้อเสนออื่นๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมของท่านในการดังกล่าว
 • ประกอบการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจของเรา (ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การยกระดับและปรับปรุงการ บริการของเรา การจัดการในเรื่องการสื่อสารของเรา การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเรา การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำงานบัญชี การตรวจสอบภายใน และงานภายในอื่นๆ)
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และนโยบายต่างๆ ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลของท่านในทางอื่นๆ ที่เราได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล

4. ข้อมูลที่เรารวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้ เราจะเก็บข้อมูลบางประการด้วยวิธีการอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นคุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการ ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน

5. เทคโนโลยีที่เราใช้

คุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน

คุกกี้ เป็นแฟ้มข้อมูลเล็กๆที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน เพื่อระบุตัวเบราเซอร์ของท่าน เป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเก็บข้อมูลหรือเซ็ตติงในเบราเซอร์ของท่าน เบราเซอร์ของท่านอาจบอกท่านถึงวิธีที่ท่านจะได้รับการบอกกล่าว เมื่อท่านได้รับคุกกี้บางประเภท และวิธีที่จะจำกัดหรือตัดการทำงานจองคุกกี้บางราย อย่างไรก็ดี โปรดสังเกตว่า หากไม่มีคุกกี้ ท่านอาจ ไม่สามารถใช้ลักษณะการทำงานของเว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมดก็ได้ พร้อมกันกับการได้รับข้อมูลโดยผ่านคุกกี้นั้น เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรา อาจทำการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ไว้ด้วยก็ได้ เช่น ชนิดของระบบปฏิบัติการ ชนิดของเบราเซอร์ โดเมน และระบบอื่นๆ ของท่าน รวมทั้ง ภาษาที่ระบบของท่านใช้ และประเทศและเขตแบ่งเวลาซึ่งอุปกรณ์ของท่านตั้งอยู่ บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์ยังอาจบันทึกข้อมูลอย่างเช่น ที่อยู่ของเว็บเพจที่เชื่อมโยงท่านมายังไซต์ของเรา และเลขหมายไอพีของอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยก็ได้ เพื่อ ควบคุมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รวบรวมข้อมูลนี้ เราอาจติดป้ายไว้บนเว็บเพจของเราที่เรียกว่า “เว็บบีคอน” ก็ได้ เว็บเบคอนเหล่านี้เป็นคำสั่งของ คอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงเว็บเพจกับเว็บเซิร์ฟเวอร์บางรายและคุกก ี้ของเซิร์ฟเวอร์นั้น หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ของคุณคลิกที่นี่ :

การให้บริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอก

เราอาจใช้บริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอกสำหรับไซต์นี้ เช่น บริการของคอร์เมตริกส์ และกูเกิลอนาลิติกส์ ผู้ให้บริการที่ให้บริการ เหล่านี้ใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นคุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอนช่วยในการวิเคราะห์ว่าผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์อย่างไร ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการเหล่านี้ (ซึ่งรวมทั้งที่อยู่ไอพี) จะถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการเหล่านี้ ซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลในการประเมินการใช้เว็บไซต์ ท่านอาจปิดการใช้ความสามารถของคอร์เมตริกส์ในการวิเคราะห์กิจกรรมการเยี่ยมชมของท่านบนไซต์นี้ก็ได้ หากต้องการทราบเพิ่มเติม เกี่ยวกับคอร์เมตริกส์ และทำการเลือกในส่วนที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลของคอร์เมตริกส์จากไซต์นี้ โปรด คลิกที่นี่ ส่วนการที่จะปิด การทำงานของคุกกี้กูเกิลอนาลิติกส์ บางเบราเซอร์จะแสดงให้เห็นว่าคุกกี้กำลังถูกส่งไปเมื่อใด และจะอนุญาตให้ท่านปฏิเสธคุกกี้เป็น รายกรณีไป

6. การโฆษณาตามเป้าหมาย

 

เรายังอาจติดต่อกับเครือข่ายโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกที่รวบรวมที่อยู่ไอพี และข้อมูลอื่นๆ ด้วยการใช้คุกกี้บันทึกการปฏิบัติการของ เว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอนบนเว็บไซต์และอีเมลล์ของเรา บนเว็บไซต์และอีเมลล์ของบุคคลภายนอกและบนโฆษณาของเราที่ลงไว้บน เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะใช้ข้อมูลนี้ในการทำการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับความสนใจของท่าน (ซึ่งรวมทั้งการโฆษณาเพื่อบริษัทต่างๆที่มิได้เกี่ยวข้องกับเรา) ท่านอาจเห็นโฆษณาเหล่านี้ ในเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆ กระบวนการเหล่านี้ช่วยเราในการจัดการ และติดตามความสัมฤทธิ์ผลของความพยายามด้าน การตลาดของเรา ถ้าท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงข่ายโฆษณาเหล่านี้ และเครือข่ายโฆษณาอื่นๆ และคำแนะนำของ โครงข่ายเหล่านั้นในการเลือกที่จะไม่รับ ให้ คลิกที่นี่

7. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ

เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติบนเว็บไซต์นี้ในการส่งเนื้อหาที่จัดให้เฉพาะตัว เพื่อการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการบริหารระบบ เช่น การพิจารณาว่าท่านเคยเข้าเยี่ยมชมเรามาก่อน หรือเป็นหน้าใหม่สำหรับไซต์ และเพื่อการปฏิบัติตาม ภาระผูกพันตามกฎหมาย นโยบายและขั้นตอนของเรา ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการบังคับใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของเรา. นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลในทางอื่นๆ ที่เราได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล

8. ข้อมูลที่เราให้ผู้อื่นร่วมใช้

เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่าน หรือเปิดเผยโดยประการอื่น นอกจากที่กล่าวถึงในที่นี้ เราอาจให้บุคคลอื่นร่วมใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ บริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ส่วนผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ดำเนิน การให้บริการแทนเราตามคำสั่งของเรานั้น เรามิได้ให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่ตามที่จำเป็นในการดำเนินการ ให้บริการแทนเรา หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตัวอย่างของผู้ให้บริการเหล่านี้รวมถึงองค์กรที่ดำเนินกระบวนการชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิต จัดการตามคำสั่งซื้อ และให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ และบริการด้านการตลาด บุคคลภายนอกอื่นๆ โดยได้รับ ความเห็นชอบของท่าน นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน (1) ถ้ากฎหมายหรือกระบวนพิจารณาคดีกำหนดให้เราต้องทำเช่นนั้น (2) ต่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลอื่นๆ หรือ (3) เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยมีความจำเป็น หรือเหมาะสม เพื่อป้องกัน อันตรายทางกายภาพ หรือการสูญเสียทางการเงิน หรือที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนกิจกรรมการฉ้อฉล หรือผิดกฎหมายที่สงสัย หรือที่เป็น จริง เรายังสงวนสิทธิของเรา ในการที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน ในกรณีที่เราขายหรือโอนกิจการหรือสินทรัพย์ ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา หากมีการขายหรือการโอนเช่นนั้น เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการสั่งให้ผู้รับโอนใช้ข้อมูล ที่ท่านจัดให้แก่เราในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หลังจากการขายหรือการโอนเช่นนั้น ท่านอาจติดต่อ องค์กรที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ เพื่อสอบถามปัญหาใดๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลนั้นก็ได้

9. สิทธิและทางเลือกของท่าน

เราขอเสนอทางเลือกบางประการต่อท่านอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากท่าน เช่น วิธีการที่เราใช้ข้อมูล และวิธีการที่เรา ติดต่อกับท่าน ในการที่จะแก้ไขให้ทางเลือกของท่านเป็นปัจจุบัน การขอให้เราลบข้อมูลของท่านออกจากรายชื่อในการส่งเมล์ หรือการยื่น คำขอ โปรดติดต่อกับเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

การเลือกไม่รับอีเมลล์

ท่านสามารถแจ้งไม่ให้เราส่งการสื่อสารการตลาดทางอีเมลล์ในเวลาใดก็ได้ ด้วยการคลิกที่ลิงค์ไม่รับอันมีอยู่ภายในอีเมลล์การตลาด ที่ท่านได้รับจากเรา หรือด้วยการติดต่อกับเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ท่านยังอาจเลือกที่จะไม่รับอีเมลล์การตลาดจาก ลาแมร์ ไทยแลนด์โดยส่งอีเมลล์ไปที่ CustomerServices@lamer.co.th ก็ได้

การเลือกไม่รับสารทางไปรษณีย์

ท่านอาจขอให้ ลาแมร์ ไทยแลนด์หยุดส่งข้อมูลสื่อสารการตลาดทางไปรษณีย์ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งอาจมีอยู่ในการ ส่งเสริมการขายบางรายการ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถขอให้เราละเว้นการส่งวัสดุส่งเสริมการขายทางไปรษณีย์ ด้วยการติดต่อเรา ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

การเลือกไม่รับข้อความ

ท่านสามารถขอให้เราละเว้นการส่งข้อความไปยังเครื่องโทรศัพท์ ด้วยการส่งอีเมลล์ไปที่ CustomerServices@lamer.co.th

การถอนความยินยอม

ท่านอาจถอนความยินยอมใดๆ ที่ท่านได้ให้แก่เราก่อนหน้านี้ หรือคัดค้านในเวลาใดๆ ด้วยเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อการดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้ เราจะดำเนินการตามที่ท่านขอโดยให้มีผลในอนาคตภายในเวลาอันสมควร ในบางกรณี การถอน ความยินยอมให้เราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมีความหมายว่าท่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ หรือบริการบาง อย่างของเรา

การตรวจสอบ การทำให้เป็นปัจจุบัน และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึง และได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน แก้ไข ให้เป็นปัจจุบัน และแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้ปิดกั้น หรือลบข้อมูลตามความเหมาะสมได้ สิทธิในการเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจถูกจำกัดในบางกรณีโดยข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่นก็ได้ ท่านอาจขอตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านได้ โดยส่งอีเมลล์ไปที่ CustomerServices@lamer.co.th

10. การโอนข้อมูล

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้เกี่ยวกับท่าน ไปยังประเทศอื่นนอกจากประเทศที่รวบรวมข้อมูลแต่แรกก็ได้ ประเทศเหล่านั้น อาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเดียวกันกับประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูลแต่แรกก็ได้ เมื่อเราโอนข้อมูลของท่านไปยัง ประเทศอื่น เราจะคุ้มครองข้อมูลนั้นตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

11. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านอาจเข้าชมไซต์นี้ได้ อย่างไรก็ดี ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราไม่ได้ เช่น ท่านจะลงทะเบียน ไม่ได้ ไซต์นี้ไม่ได้ออกแบบเพื่อบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยรู้ตัวเช่นนั้น หากเราทราบว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยมิได้ตั้งใจ เราจะลบข้อมูลนั้นจากบันทึกของเรา

12. วิธีที่เราป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีเครื่องป้องกันในทางบริหาร ทางเทคนิค และทางกายภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา เพื่อไม่ให้ ถูกทำลาย สูญเสีย เปลี่ยนแปลง เข้าถึง เปิดเผย หรือใช้โดยอุบัติเหตุ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

13. การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อความสะดวกของท่านและเพื่อให้ท่านทราบข้อมูล เว็บไซต์เหล่านี้อาจทำการ อย่างเป็นอิสระจากเรา ไซต์ที่เชื่อมโยงไปอาจมีคำบอกกล่าวและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเราขอแนะนำอย่างจริงจังให้ท่าน ตรวจดูหากท่านไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปใดๆ ในกรณีที่เรามิได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้น เราจะไม่รับ ผิดชอบในเนื้อหาของไซต์ การใช้ไซต์ใดๆ หรือการปฏิบัติในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของไซต์นั้น

14. การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ และโดยไม่มีการบอกกล่าวท่านล่วงหน้า เพื่อให้ตรงกับการ เปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติของเราในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะติดประกาศไว้บนเว็บไซต์ให้เห็นเด่นชัด เพื่อบอกกล่าวให้ท่านทราบ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และแสดงไว้ในส่วนบนสุดของนโยบายว่าได้มีการปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุดเมื่อใด

15. วิธีการติดต่อกับเรา

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราแก้ไขข้อมูลที่เรามีอยู่ เกี่ยวกับท่าน หรือทางเลือกของท่านให้เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อกับเราโดยส่งอีเมลล์ไปที่ CustomerServices@lamer.co.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02-624-6000 ท่านยังอาจเขียนจดหมายส่งไปที่

เอลก้า คัสตอมเมอร์ เซอร์วิส
อาคารอับดุลราฮิมเพลส
990 ถนนพระราม 4
ชั้น 20 สีลม
บางรัก กรุงเทพฯ 10500

16. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลาแมร์ (ประเทศไทย) โดยบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด ("เรา" หรือ "ของเรา") ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ("ข้อมูล") เกี่ยวกับท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมนั้นรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนเกิด เพศ ภาษา ช่องทางการสื่อสารที่เลือก ลักษณะผิว สภาพผิว (ความไวต่อการระคายเคืองหรืออาการแพ้) และการรักษาความไวต่อการระคายเคืองหรืออาการแพ้ด้วยยา ความกังวลเกี่ยวกับผิวพรรณ และ/หรือขั้นตอนการบำรุงรักษาผิวพรรณของท่าน ซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า "ข้อมูล") รายละเอียดเพิ่มเติมว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรากำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ซึ่งสามารถพบได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อที่จะใช้และประมวลผลข้อมูลของท่าน เราจำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงประเภทของข้อมูลที่จะรวบรวม วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล และบุคคลที่เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือว่าเป็นความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถ้าท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เราจะไม่สามารถให้บริการของเราตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวนี้แก่ท่านได้อย่างครบถ้วน

ข้อมูลของท่านอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารกับท่าน การส่งสื่อส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน การให้บริการแก่ท่าน การติดต่อท่านเพื่อติดตามหรือยืนยันคำสั่งซื้อ การนัดหมาย การคืนสินค้า หรือการคืนเงินของท่าน และการสื่อสารอื่น ๆ ที่มิใช่ทางด้านการตลาดอันเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่เราจัดหาให้แก่ท่าน การประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินของท่าน และ/หรือธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรของขวัญของท่าน การสร้างและบริหารจัดการบัญชีของท่าน การตอบข้อสอบถามของท่าน การจัดทำโฆษณาเฉพาะบุคคลบนเว็บไซต์ของเรา แพลตฟอร์มสื่อสังคม และที่อื่น ๆ ตามความสนใจและข้อมูลประวัติของท่านที่เรามีอยู่ การบริหารจัดการเมื่อท่านเข้าร่วมโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (loyalty program) การแข่งขัน กิจกรรมพิเศษ การชิงรางวัล การสำรวจ และข้อเสนออื่น ๆ การดำเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุงธุรกิจของเรา (รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การปรับปรุงและพัฒนาบริการของเรา การบริหารจัดการการสื่อสารของเรา การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเรา การปฏิบัติงานด้านการบัญชี การตรวจสอบและงานภายในอื่น ๆ) การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ มาตรฐานอุตสาหกรรม และนโยบายของเรา เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนและเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านมีความถูกต้อง เราอาจทำการล้างข้อมูล หรือเชื่อมโยงหรือผนวกรวมบันทึกของเราเป็นระยะ ไม่ว่าด้วยการดำเนินการภายในองค์กรหรือผ่านทางผู้ให้บริการของเรา

นอกจากนี้ เราอาจใช้แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก รวมถึงแพลตฟอร์มซึ่งดำเนินการโดยเครือข่ายสังคมต่าง ๆ อาทิ กูเกิล เฟซบุ๊ค และพินเทอเรสต์ เพื่อแสดงโฆษณาตามความสนใจ เราอาจแปลงที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของท่านเป็นค่าเฉพาะ (unique value) ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นสามารถนำไปจับคู่กับผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของตน หรือกับข้อมูลอื่น ๆ ที่บุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจรวบรวมมาจากท่านได้ การจับคู่นี้ช่วยให้เราสามารถจัดส่งโฆษณาตามความสนใจไปยังแพลตฟอร์มเหล่านั้นได้ เพื่อที่จะไม่รับโฆษณาเหล่านี้ ท่านต้องแก้ไขค่าตัวเลือกสำหรับโฆษณา (advertising preferences) ของท่านบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกเหล่านั้น แพลตฟอร์มเหล่านั้นอาจมีคำบอกกล่าวหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน ซึ่งเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ท่านทำการพิจารณาทบทวน

เราไม่มีสิทธิใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง เว้นแต่เราได้รับความยินยอมจากท่าน ถ้าท่านยินยอมให้ใช้และโอนข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราอาจทำการตลาดสินค้าและบริการประเภทดังต่อไปนี้ต่อท่านโดยตรง กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์แต่งหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผมและแต่งผม น้ำหอม เทียน ชาและชาชนิดซอง ("สินค้าและบริการ") เราอาจส่งข้อมูลสื่อสารการตลาดทางตรงให้แก่ท่านผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโทรศัพท์ ไปรษณีย์ อีเมล เอสเอ็มเอส แอพสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แอพออนไลน์ แพลตฟอร์มสื่อสังคม และวิธีการออนไลน์อื่น ๆ

ถ้าจำเป็นด้วยเหตุผลใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบริษัทในเครือ (ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลระหว่างตราสินค้าต่าง ๆ ที่เราและ/หรือบริษัทในเครือของเราเป็นเจ้าของ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต) ผู้ได้รับอนุญาต ผู้ร่วมค้า และ/หรือผู้ให้บริการของเรา ซึ่งอาจตั้งอยู่ในต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร) และบุคคลเหล่านั้นอาจส่งข้อมูลการตลาดทางตรงที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการให้แก่ท่าน เราอาจเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของท่านได้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ระบุข้างต้น ท่านอาจจำกัดการประมวลผลข้อมูลของท่าน หรือร้องขอการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลของท่านในเวลาใดก็ได้ ด้วยการส่งการร้องขอดังกล่าวถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราโดยทางอีเมล CustomerServices@lamer.co.th

หรือโดยทางโทรศัพท์ที่ 02-624-6000 อนึ่ง การสอบถามหรือการร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ควรส่งถึงเราตามวิธีการนี้เช่นกัน

ถ้าท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ โปรดขอความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน