TAKE A MOMENT

Discover Skincare Concierge Services


ออกแบบขั้นตอนการปรนนิบัติผิวสำหรับคุณ
พบกับ Skincare Concierge Services
ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก La Mer
ผ่านการนัดหมายรับบริการทางออนไลน์

DISCOVER OUR
VIRTUAL SERVICES

สัมผัสประสบการณ์การดูแลผิวและคำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณได้ทุกที่