INTRODUCING

Shop Now. Pay Later.
HOW IT WORKS
ขั้นตอนการชำระเงิน เพื่อดำเนินการแบ่งชำระ เมื่อมียอดสั่งซื้อมากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป
STEP 1
เลือก “ชำระผ่านบัตรเดรดิต” และ “บริการแบ่งชำระรายเดือน” ที่หน้าการชำระเงิน
STEP 2

เลือกจำนวนเดือน*ที่คุณ ต้องการแบ่งชำระ
*ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดได้ 10 เดือน

STEP 3
โดยอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่ที่ ธนาคารกสิกรไทยกำหนด

*สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โทร. 02-624-6000 วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00

*สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โทร. 02-624-6000 วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00

FOREVER FAVORITES
ค้นพบผลิตภัณฑ์บำรุงผิวยอดนิยมจากลาแมร์
มอยส์เจอไรเซอร์
ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม